Ενδυνάμωση φορέων χάραξης πολιτικής για την επιτυχή διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων INNOVADE, σας προσκαλούν να συμμετέχετε στο σεμινάριο..

Στις 29 και 30 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ένα διήμερο εργασιών για τα μεταναστευτικά και τα προσφυγικά ζητήματα, το οποίο διενεργήθηκε με αφορμή επίσκεψη κλιμακίου εννέα ατόμων από το Mediterranean Migration Network (MMN).

Shared knowledge and common practices between relevant actors is an essential mechanism for the promotion of migrant integration across the EU. Communication and mutual learning helps public and private entities, NGOs

In alignment with the “Opening Up Education Communication” and the new priorities for the strategic framework for European Cooperation in Education and training (ET2020)

The International Research Centre CARDET, and the SME INNOVADE, coordinators of the Mediterranean Migration Network (MMN)..

The social acceptance of immigrants by the host societies has always been a key challenge for the EU.

Migration is a global phenomenon affecting all times and communities in terms of social, economic and political context